Kalendarium för 2022

MAJ  2022

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 (OBS! Det kostar endast 50 kr och är i våra lokaler i Västerås!)


2/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
2/5 – Drop-in Healing 17:30-19:00
3/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
3/5 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 15
4/5 - Mediumskap Online - Lektion 3
4/5 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 11
5/5 – Gruppseans i Västerås (anmälan via Boka Tid-knappen)
8/5 - Storseans i Linköping - Linköpings Spiritualistiska Förening Spiran
9/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
9/5 – Drop-in Healing 17:30-19:00
10/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
10/5 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 16
11/5 - Mediumskap Online - Lektion 4
11/5 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 12
16/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
16/5 – Drop-in Healing 17:30-19:00
17/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
17/5 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 17
18/5 - Mediumskap Online - Lektion 5
18/5 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 13
22/5 - Privat Seans i Köping
23/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
23/5 – Drop-in Healing 17:30-19:00
24/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
24/5 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 18
25/5 - Mediumskap Online - Lektion 6
25/5 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 14
27/5 - Privat Seans i Skinnskatteberg
30/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
30/5 – Drop-in Healing 17:30-19:00
31/5 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
31/5 - Online Masterclass Mentorprogram - Mediumskap - Lektion 19

JUNI  2022

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 (OBS! Det kostar endast 50 kr och är i våra lokaler i Västerås!)


1/6 - Mediumskap Online - Lektion 7
1/6 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 15
4/6 - Privat seans VIP (Västerås)
7/6 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 20 - avslut
8/6 - Mediumskap Online - Lektion 8
8/6 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 16
13/6– Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
13/6 – Drop-in Healing 17:30-19:00
14/6 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
15/6 - Mediumskap Online - Lektion 9
15/6 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 17
18-19/6 - Healingkurs i Västerås (Boka plats via Boka Tid-knappen)
20/6 – Drop-in Healing 17:30-19:00 - Avslutning inför sommaren!
22/6 - Mediumskap Online - Lektion 10
22/6 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 18

29/6 - Mediumskap Online - Lektion 11
29/6 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 19
JULI  2022

6/7 - Mediumskap Online - Lektion 12 - avslut
6/7 - Online Masterclass Mentorprogram Nivå 1 - Mediumskap - Lektion 20 - avslut
12/7 - Mediumskap Online - Lektion 1 - Start
19/7 - Mediumskap Online - Lektion 2
26/7 - Mediumskap Online - Lektion 3
AUGUSTI  2022

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 (OBS! Det kostar endast 50 kr och är i våra lokaler i Västerås!)

2/8 - Mediumskap Online - Lektion 4
9/8 - Mediumskap Online - Lektion 5
13-14/8 - Transkurs i Västerås (Boka plats via Boka Tid-knappen)
15/8 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
15/8 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
15/8 – Drop-in Healing 17:30-19:00 - uppstart efter sommaren
16/8 - Mediumskap Online - Lektion 6
19/8 – Gruppseans i Västerås (anmälan via Boka Tid-knappen)
22/8 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online 
22/8 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
22/8 – Drop-in Healing 17:30-19:00
23/8 - Mediumskap Online - Lektion 7
27-28/8 - Medium kurs i Västerås (Boka plats via Boka Tid-knappen)
29/8 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
29/8 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
29/8 – Drop-in Healing 17:30-19:00
30/8 - Mediumskap Online - Lektion 8 

SEPTEMBER  2022

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 (OBS! Det kostar endast 50 kr och är i våra lokaler i Västerås!)


5/9 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
5/9 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
5/9 – Drop-in Healing 17:30-19:00
6/9 - Mediumskap Online - Lektion 9
9/9 – Gruppseans i Västerås (anmälan via Boka Tid-knappen)
12/9 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
12/9 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
12/9 – Drop-in Healing 17:30-19:00
13/9 - Mediumskap Online - Lektion 10
17-18/9 - Healingkurs i Västerås (Boka plats via Boka Tid-knappen)
19/9 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
19/9 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
19/9 – Drop-in Healing 17:30-19:00
20/9 - Mediumskap Online - Lektion 11
25/9 - Storseans i Avesta (Avesta Spiritualistiska Förening)
26/9 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
26/9 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
26/9 – Drop-in Healing 17:30-19:00
27/9 - Mediumskap Online - Lektion 12 - Avslut

OKTOBER  2022

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 (OBS! Det kostar endast 50 kr och är i våra lokaler i Västerås!)


3/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
3/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
3/10 – Drop-in Healing 17:30-19:00
4/10 - Mediumskap Online - Lektion 1 - Start
8-9/10 - Medium kurs i Västerås (Boka plats via Boka Tid-knappen)
10/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
10/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
10/10 – Drop-in Healing 17:30-19:00
11/10 - Mediumskap Online - Lektion 2
15/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
15/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
16-17/10 - Nära Kryssningen
17/10 – Drop-in Healing 17:30-19:00
18/10 - Mediumskap Online - Lektion 3
24/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
24/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
24/10 – Drop-in Healing 17:30-19:00
25/10 - Mediumskap Online - Lektion 4
28/10 - Gruppseans i Västerås (Boka plats via Boka Tid-knappen)
31/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
31/10 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
31/10 – Drop-in Healing 17:30-19:00

NOVEMBER  2022

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 (OBS! Det kostar endast 50 kr och är i våra lokaler i Västerås!)


1/11 - Mediumskap Online - Lektion 5
7/11 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
7/11 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
7/11 – Drop-in Healing 17:30-19:00
8/11 - Mediumskap Online - Lektion 6
12-13/11 - Healingkurs i Västerås (Boka plats via Boka Tid-knappen)
14/11 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
14/11 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
14/11 – Drop-in Healing 17:30-19:00
15/11 - Mediumskap Online - Lektion 7
18/11 – Gruppseans i Västerås (anmälan via Boka Tid-knappen)
21/11 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
21/11 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
21/11 – Drop-in Healing 17:30-19:00
22/11 - Mediumskap Online - Lektion 8
28/11 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
28/11 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
28/11 – Drop-in Healing 17:30-19:00
29/11 - Mediumskap Online - Lektion 9

DECEMBER  2022

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 (OBS! Det kostar endast 50 kr och är i våra lokaler i Västerås!)


3-4/12 - Transkurs i Västerås (Boka plats via Boka Tid-knappen)
5/12 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
5/12 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
5/12 – Drop-in Healing 17:30-19:00
6/12 - Mediumskap Online - Lektion 10
9/12 – Gruppseans i Västerås (anmälan via Boka Tid-knappen)
12/12 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
12/12 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
12/12 – Drop-in Healing 17:30-19:00
13/12 - Mediumskap Online - Lektion 11
19/12 – Mediala konsultationer/Andlig vägledning – online
19/12 - Mediala konsultationer/Andlig vägledning/Healing behandlingar i Västerås
20/12 - Mediumskap Online - Lektion 12 - Avslut