FILOSOFIN BAKOM DEN MORDERNA SPIRITUALISMEN

Livet fortsätter efter vad vi kallar den fysiska döden

 • Medier kommunicerar med själar som har gjort övergången till vad vi kallar andevärlden, och som fortsatt att existera. 
 • Dessa medier förmedlar kommunikation från nära och kära i andevärlden till de som är kvar i det fysiska, vilket bevisar för dem att livet fortsätter. 
 • Denna kommunikation förändrar de människors liv som får ta emot dessa budskap.   
 • De själar som är kvar i det fysiska kommer alltid att ha kära minnen av de som gått vidare, men nu har de även en sammankomst att se fram emot, att de kommer att träffas igen i framtiden.   
 • Att veta att de återigen kommer att få spendera och dela sin tid med de som de en gång älskade och som betydde så mycket för dem. 
 • Jag tror absolut att detta förändrar människors livssyn och förståelse över livet och döden. 
 • De börjar inse att denna korta tid på jorden inte är allt som finns.   
 • Det tycker jag är sunt förnuft. 
 • Varför skulle vi gå igenom denna existens på jorden bara för att sedan suddas ut helt och hållet, bara upphöra att existera, som ett ljus – utsläckt?

Vi växer, vi utvecklas och vetenskapsmän håller idag med om att en del av oss är inte enbart fysisk

 • De accepterar även att vi har ett sinne, så för mig är det lika accepterat att vi är ande
 • Att vi har en skapande kraft inom oss, att vi är energi och vi vet att det är vetenskapligt bevisat att energi aldrig kan försvinna, enbart omvandlas
 • Vi lever vidare men inte i fysisk form, utan vår energi omvandlas och vårt sinne och den kreativa delen av oss fortsätter att leva
 • När vi väl accepterar detta i våra liv och inser att det inte bara är en materiell existens vi lever, där vi kan vara själviska försöka ta det vi vill ha från det, utan något som fortsätter att leva även efter den fysiska döden, så får vi ett annat perspektiv
 • Då inser vi också att det är det vi gör i våra liv som bygger och skapar vår framtid, att vi helt och hållet är personligt ansvariga för våra tankar, känslor och handlingar
 • Det duger inte att skylla på någon annan för hur vi mår och hur vi har det med oss själva
 • Vi är inga offer för omständigheterna, utan vi väljer själva hur vi hanterar dem
 • Det är vårt eget personliga ansvar och detta är även den nyckelfaktor som påvisar vilka och vad vi är
 • När vi också inser att vårt ansvar inte upphör när vi lämnar den fysiska jorden, utan då vi fortsätter att existera fortsätter även vårt ansvar för hur vi har valt att hantera upplevelserna vi hade i det fysiska livet

Med den vetskapen så förändrar det hur vi lever våra liv på jorden

 • Detta tycker jag är en underbar filosofi
 • Det har sagts många gånger förr, att om man bara kunde leva efter dessa principer, att göra detta till sitt livs filosofi, att alla på jorden kunde göra detta till sin livsfilosofi, så skulle världen verkligen förändras
 • För då skulle vi även inse att det vi sår får vi skörda, att lagen om orsak och verkan, lagen om Karma, gäller alla
 • Vi kan inte tro att vi ska skörda vänlighet, kärlek och omtanke om vi sår elakhet, girighet och avundsjuka
 • Vi skulle inse att det vi lägger in i våra liv kommer vi få så lite längre fram i livet, ibland i vårt fysiska liv, ibland i vårt andliga liv 

Vi behöver inte tro att vi är ande, vi behöver veta att vi är det

 • Det är det som är skillnaden och som kommer att förändra människors liv
 • När du väl inser att du är ande, så inser du även att det inte finns någonting i det fysiska som kan skada den
 • På detta sätt förändras ditt sätt att se på både ditt eget liv och andras, sättet du väljer att leva ditt liv på
 • Spiritualismens livsfilosofi kan förändra både ditt och mitt liv, men även alla i hela världen
 • Det kan förändra vårt förhållningssätt gentemot de andra själarna som delar ditt fysiska liv, och samexisterar med dig

Anamma spiritualismens 7 principer som en livsfilosofi utan dogmer eller regler, utan som en livsfilosofi, där det handlar om det goda som finns i varje människa och att bejaka detta, med personligt ansvar, kärlek, respekt, tolerans och tålamod mot både sig själv och andra

Detta kommer att ta dig långt på din andliga väg, din andliga resa.