Transmediumskap är mentalt mediumskap

Trans sker genom ett förändrat medvetandetillstånd.  

När vi tillåter andevärlden att “hålla vår uppmärksamhet” eller att till och med att “hålla fast” våra sinnen, och på så sätt att tillåta en närmare sammanblandning av energier från andevärlden.

Graden som de kan försätta mediets sinne åt sidan bestämmer kvaliteten och djupet av transtillståndet.

Trans är en mycket raffinerad aspekt av mediumskap, vilket påverkar vår andlighet, så väl som våra meddelanden som vi förmedlar i mediumskapet.

Processen i Trans:

 • Blandningen av energier mellan den andliga guiden som kontrollerar processen och mediet kan vara så starkt att mediet kan förlora medvetenheten om processen, men somnar inte. 
 • Transprocessen sker när vi lägger band på vårt medvetna sinne och saktar ner vårt tänkande, så att andevärlden kan förmedla sitt sinne genom vårt, göra detta intryck, för att etablera deras närvaro. I detta tillstånd så kan vi vara i kontakt och vara ett med sinnen som influerar, undervisar, lyfter upp och inspirerar oss. 
 • För att uppnå transstadiet så behöver vi dra tillbaka vårt medvetande från “här och nu” och förflytta vårt sinne till en aspekt av stillhet. 
 • Att tillåta sinnet att bli lugnt och passivt och på så sätt kan teamet ifrån andevärlden som arbetar tillsammans med mediet röra sig närmare mediets sinne, att blanda sina andliga energier för att sedan försätta sinnet så mycket åt sidan som mediet tillåter.  

Hur fungerar Transtillståndet:

Trans är mentalt mediumskap, och inte ett fysiskt mediumskap.  Detta betyder att det är en process från sinne till sinne.

När vi förstår hur andevärlden kontrollerar och förmedlar sig med deras tankar genom mediets sinne, så skapar det ett djupare samarbete mellan mediet och andevärlden, och desto större kontroll har de.

För att försöka beskriva det på ett enkelt sätt så när du uppnår trans så är det för att du har ställt dig själv och ditt tänkande åt sidan och tillåtit ett kollektivt sinne att blanda sig med ditt och ta kontroll över din tankeprocess.

När blandningen mellan andevärlden och mediet är så nära och i ett med varandra genom många års samarbete från båda sidor, så har andevärlden en stark kontroll över mediets sinne.

Med mediets samtycke och rörelsemekanism genom mediets nervsystem, vilket gör det möjligt att röra sig runt för att påvisa samarbetet och tilliten mellan mediet och andevärlden.

Trans mediumskap består av en speciell relation med andevärlden som kontrollerar arbetet med oss. Denna relation hjälper oss att bygga en närmare relation och kan ge skarpare, mer specifikt och korrekt flöde av information inom alla områden av healing, mediumskap, filosofi och lärande.

För att uppnå trans stadiet, så behöver vi dra tillbaka vårt medvetande från “här och nu” och flytta vårt sinne in i ett tillstånd av stillhet.

Det tar tid genom träning, att sitta i energierna och att gå kurser för att uppnå en full kontroll från guiden att prata genom mediet, där de håller mediets sinne borta från att blanda sig med det som kommuniceras.

Detta är ett avancerat transtillstånd och som få kommer till idag, då de flesta inte ger det den tid det behöver för att byggas upp och förfinas.

Trans mediumskap består av ett speciellt band, en speciell relation, med de guider som kontrollerar och arbetar med oss genom denna process. Denna relation hjälper oss att bygga upp ett nära band och kan ge oss en skarpare, mer specifikt och korrekt flöde av information i alla områden av healing, mediumskap, filosofi and lärande.


Nivåer av Trans:

Nybörjare:

 • Uppnått intoning/sammanblandning med de andliga energierna (guiderna) och kan bli inspirerad från sin egen ande (högre jaget) och /eller guider. 
 • Mediet kan klara att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd eller lugnat medvetande och kan arbeta med externa tankeprocesser och ge andevärlden en röst (minimalt).  
 • Lätt överskuggning borde vara lätt att känna igen, där man också kan ta inspirationen lite längre där det uppnås en djupare sammanblandning av energier.

Medel:

 • Här ska det vara en stark andlig influens på mediets sinne. 
 • Mediet är kapabel att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd och blanda sina energier med en från andevärlden, där personligheten är väl etablerad. 
 • Den från andevärlden som kontrollerar processen kan prata genom mediet under en kortare period.  

Avancerad:

 •  Full andlig kontroll av mediets sinne är etablerat. 
 • Mediet är i ett mentalt tillstånd av att andevärlden har ett starkare övertagande av mediets sinne och mediet befinner sig i ett förändrat medvetandetillstånd och har inte längre något komihåg av det som sker. 
 • Information som sägs kommer att vara flytande, intelligent, logiskt och rationellt, såväl som upplyftande och upplysande.

Informationen som fås genom ett trans mediumskap ska påvisa en levande intelligens bortanför mediets egna förståelse.

 Ett förändrat medvetandetillstånd sker när mediets sinne har kunna satts åt sidan och det är ett band eller sammanblandning med energierna från det andliga teamet som arbetar med mediet.