MEDIUMSKAP

VAD ÄR DÅ ETT MEDIUM?

Ett medium är en vanlig person som har utvecklat sina sinnen för möjlighet att kommunicera med personer som gått över till den andra sidan.  Ett mediums huvudsakliga uppgift är att ge bevis för att livet går vidare efter den s.k. döden.

När man ändå säger detta så får man acceptera att vi faktiskt inte kan bevisa att vi är odödliga, men man kan ge så pass mycket bevis till den person det gäller att det är tillräckliga bevis för dem. Genom att kommunicera med en person i andevärlden kan den anden ge så mycket information som behövs om dem för att det ska ske.

 Den mest vanliga formen av mediumskap är vad man kallar ‘Mentalt Mediumskap’ och där andevärlden har möjlighet att påverka mediet genom att se, att känna och att höra. Mediet har möjlighet att uppfatta detta antingen objektivt eller subjektiv, där inget är bättre eller sämre än det andra.Vad är mentalt mediumskap?

Mentalt mediumskap är bara ett namn på förmågan att höja sin vibrationsnivå till den nivån som andevärlden befinner sig på, så mediet blir mottaglig för den information som sina andliga vänner och guider förmedlar till sig.

Det finns olika sätt att få den här informationen från andevärlden på;

Clairsentience - klarkännande – Mediet känner av personligheten och karaktären av personen från andevärlden inom sig
Clairvoyance - klarseende - då mediet ser bilder och/eller personer objektivt eller subjektivt, d.v.s. inom sig eller utanför sig
Clairaudience - klarhörande - då hör mediet vad som sägs objektivt eller subjektivt
Clairgustance - klar smakande - när andevärlden använder mediets smaksinne
Clairalience - klar luktande - då mediet uppfattar lukter  
Clairknowing- klarvetande - då man "bara vet" – ungefär som intuition men på en högre nivå.    

Denna möjlighet att uppfatta detta sker via mediets mentala sinne och därifrån härrör namnet mentalt mediumskap.  


Varför önskar andevärlden kommunicera med de nära och kära som är kvar i det fysiska – och varför har vi en önskan om att göra det med de som har gått över till andra sidan?

De flesta av oss som är kvar här på jorden vill veta om våra nära och kära som har ’dött’, har överlevt den s.k. fysiska döden. Vi kanske funderar på var de befinner sig, om de har förändrats eller om de fortfarande är desamma människor som vi kände och älskade när de levde här på jorden, och hur de har det där de är nu.    

Andevärlden, som vi alla kommer till efter att vi ’dör’, är en plats som inte är separerad från oss här på jorden genom fysiskt avstånd, utan genom dimension.  Att kommunicera med våra nära och kära som gjort resan över före oss, är möjligt då mediumskapet tydligt påvisar denna kommunikation, genom de personliga bevisen som förmedlas.  

Det är en stor källa till tröst, som hjälper oss att läka, att släppa taget, att sörja – vilket har en fin läkande effekt på oss som gör att vi då kan fortsätta leva våra liv med en förståelse om att vi kommer att träffas igen. 

Denna själsliga resa som döden innebär, är att vi reser vidare till nästa existens.  De som gör denna resa vill ofta tala om att de kom över till den andra sidan och att de har det bra.  De önskar ofta förmedla att de fortfarande finns runtomkring oss och att vi inte behöver oroa oss för dem.  Att de har det bra och allt är väl.  

Mediet är denna kanal, eller ’telefonförbindelse’ mellan dessa två världar så att detta kan förmedlas.

Ett mediums uppgift är att bevisa att livet går vidare efter den s.k. fysiska döden. Vår själ lever vidare och genom kontakten med våra nära och kära som gjort övergången till andevärlden före oss, kan ett medium bevisa att det är så det fungerar. 

Ett medium är inte där för att spå in i framtiden, då ingenting är ristat i sten, då inte ens andevärlden vet exakt vad framtiden kommer att innehålla. Vi har ett stort personligt eget ansvar över våra egna liv och hur vi väljer att leva det. 

Våra nära och kära i andevärlden vill gärna förmedla att de har gjort resan över till det eteriska och att de har det bra. De vill också naturligtvis se så att vi som är kvar här också har det bra och vill ofta på så sätt ge lite tips och idéer om hur du kan tänka eller var du kan titta för att få ett annat perspektiv på saker och ting. De får inte tala om för oss vad vi ska göra eller tänka men vill gärna komma med lite uppmuntran till oss.