Spiritualismen är en filosofi, vetenskap och religion som grundas på sju principer

 • Dessa principer har tagits mot ifrån andevärlden via mediet Emma Hardinge Britten, en av pionjärerna inom spiritualismen. 
 • Det var genom hennes mediumskap som Robert Owen, en känd filantropist, som var starkt engagerad i sociala reformer, förmedlade dessa principer.
 • Det är viktigt att förstå att detta är grundsatser, inte budord, som det är upp till var och en att själv tolka. Man avgör själv vilken roll dessa ska ta i ens eget liv.
 •  Det är egentligen mera ett sätt att leva. 
 •  Här följer nu en förklaring en efter en.
 • 1. Guds faderskap (föräldraskap) 

  Gud är en energi och den livgivande, skapande och manifesterande kraften i universum. Denna energi existerar i allt och alla, vilket betyder att vi alla kommer från samma källa. Vi är en ras, den mänskliga rasen.

  Gudsenergin är perfekt men expanderar fortfarande genom evolutionen och ingen och ingenting kan ändra eller förändra de eviga, universella lagarna. Alla och allting inrättar sig efter dem.

  Ordet ”Faderskap” refererar till källan som vi alla kommer ifrån och likt en förälder så kommer det alltid att vara en del av oss.

  Människans syfte på jorden är tvåfaldigt; det första är att uppleva glädjen och svårigheterna av det fysiska livet och för det andra, att genom dessa upplevelser växa andligt.
 • 2. Människans brödraskap (systerskap) 

   Detta betyder att vi alla är lika, oavsett åsikter, hudfärg, kön, ålder eller religion.  

  Själen eller anden kommer från samma källa och därför är vi alla bröder och systrar, eftersom vi först och främst är ande.  Genom att acceptera Gud som vår fader, så är vi alla hans barn.  

  Som barn har vi alla fel och brister, men vi är fortfarande älskade för precis dem vi är.  

  Vår egentliga anledning här på jorden är att lära oss tolerans och förståelse vilket i sin tur leder till andlig utveckling.  

  Vi lever i en värld som är mångfacetterad vilket också ibland lär oss förändra vårt sätt att vara.  Vi är en liten del av denna färgrika värld med massor av vackra olikheter som bor på denna jord.  

  Om vi kan acceptera detta så kan vi också utvecklas vidare på vår andliga resa med kärlek, respekt och förståelse.
 • 3. Gemenskap med andevärlden 

  Kommunikationen mellan anden som lever i det fysiska och anden som redan har gjort resan över till vad som kallas ’andevärlden’, d.v.s. den eteriska världen.  

  Spiritualister vet att det fysiska livet är bara en liten del av vår existens som själ och livet fortsätter på en annan nivå.

  Kommunikationen mellan dessa sfärer sker inte enbart genom tal, utan även genom att dela känslor och tankar.  

  Denna länk möjliggör för de andar som är i andevärlden att ge de som lever i det fysiska vägledning, undervisning och meddelanden om hopp, kärlek och stöd.   
 • 4. Själens fortsatta existens 

  Detta betyder att energi inte kan förstöras, bara förändras.  

  Vi är en andlig, evig varelse i en tillfällig fysisk upplevelse.  

  Efter den fysiska döden omvandlas själen och går över till den eteriska världen.  

  Där behåller den sitt medvetande, sin karaktär och personlighet som den hade på jorden.  På detta sätt har det bevisats att vår själ lever vidare men i en annan form.  
 • 5. Personligt ansvar 

  Detta betyder att vi har möjligheten att välja hur vi upplever saker som händer oss under vårt fysiska liv.  

  Om vi väljer att acceptera ansvaret för våra tankar, känslor och handlingar är vi också mer öppna för lärdomarna som finns i de utmaningar vi möter, eftersom vi är här för att lära oss att växa andligt.  

  Vad vi accepterar och hur vi väljer att hantera det är den nyckelfaktor som påvisar vilka och vad vi är.  

  Det avgör personens kvalitet, karaktär och ande när den lever sitt liv på jorden, och genom detta skapar vi själva vår egen framtid och hur vårt liv kommer att bli i det andliga.

  Vårt personliga ansvar slutar inte vid döden. Det är den totala summan av vad vi tar med oss till andevärlden och det är vår andliga identitet.  

  När vi gör övergången till den eteriska världen så kommer de som redan finns i andevärlden kunna se detta klart och tydligt vilka och vad vi är för att sedan kunna relatera till oss på rätt sätt och på rätt nivå.  
 • 6. Kompensation och vedergällning av alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden 

  Vi sår vad vi skördar.  Det är den universella lagen om orsak och verkan, även kallad Karma, som gäller för oss alla, både i det fysiska såväl som i det andliga.  

  Vi kan inte så girighet, elakhet och orättvisa och tro att vi ska skörda kärlek, vänskap och inre frid.  

  Denna bedömning av vårt fysiska liv görs inte av någon annan, utan av oss själva.  

  När man lever på jorden så slipper en del undan bestraffning för de onda handlingar som gjorts eftersom ingen där kanske vet om det, eller kan bevisa det.  En del blir även dömda för handlingar de är oskyldiga till.  

  Det andra sidan av myntet är också att det finns många som arbetar i det tysta, gör massor av gott utan att de någonsin blir uppmärksammade för det.  

  I andevärlden blir allt synligt.

   Alla är ansvariga för allt vad de gjort och kommer att vara tvungen att ansvara för konsekvenserna för de negativa handlingarna, men även kompenserade för de goda, eftersom det är andlig rättvisa för alla. 
 • 7. Evig utveckling öppen för varje mänsklig själ 

  Det spelar ingen roll var du har varit, vad du har trott på eller vad du har gjort, eftersom alla människor kan utvecklas andligt.  

  Detta är sann kärlek och ödmjukhet, eftersom det erkänner denna gudomliga gnista som finns i alla och att det alltid finns hopp för alla – oavsett!  

  Men detta är baserat på vetskapen om att det är upp till var och en att själva göra jobbet, genom att ta fullt ansvar för sina tankar, känslor och handlingar.  

Som en sista notering till dessa principer, så avslöjar Spiritualismen, den djupaste förståelsen av att tjäna andra.  Bara på en sådan bas kan kärlek och sanning och alla andra andliga värden ha någon praktisk mening eller verklighet.   Det är inte bara en religion utan också ett sätt att leva.