MEDITATION

Meditation är att vända din uppmärksamhet till en enda referenspunkt. Det kan involvera att fokusera på andningen, på kroppsliga upplevelser, eller på ett ord eller en fras som man kallar mantra.

 • Med andra ord, meditation betyder att ta bort din uppmärksamhet från distraherande tankar och fokusera på nuet
 • Att meditera är vilseledande enkelt

Genialt botemedel mot stress

 • Allt fler lägger varje dag ner 10-30 minuter på att sluta ögonen och försvinna, gå in i sig själva, stänga ute allt, eller hur de nu upplever meditationen
 • Inte för att de inte har annat att göra, utan för att meditation ger dem lugn, koncentration och energi i en stressig vardag
 • Många använder sig av meditation som ett mycket effektivt och modernt sätt att uppnå ett slags mental nollställning 
 • Ett medvetet tillstånd av frid, som ger dem ny energi och hjälper dem att hålla sig i toppform när de behöver det
 • Och de blir allt fler. Meditation har nämligen även långt mer djupverkande effekter
 • Den rör vid en rad krafter i ditt inre som kan gagna din fysiska hälsa till den grad att du förlänger ditt liv
 • Det är precis de krafter som yogautövare och munkar har utnyttjat i årtusenden men dem har de lyckligtvis inte patent på
 • Forskare från västvärlden fick på allvar upp ögonen för meditationens fysiska effekter när Dalai Lama, ledare för de tibetanska buddhisterna, år 1992 uppmanade forskare att studera hans munkar under meditation 
 • Avancerade hjärn-skanningar dokumenterar att det sker många positiva processer i hjärnan under meditation, som är svåra att uppnå på annat sätt

Genialt botemedel mot stress

 • Allt fler lägger varje dag ner 10-30 minuter på att sluta ögonen och försvinna, gå in i sig själva, stänga ute allt, eller hur de nu upplever meditationen
 • Inte för att de inte har annat att göra, utan för att meditation ger dem lugn, koncentration och energi i en stressig vardag
 • Många använder sig av meditation som ett mycket effektivt och modernt sätt att uppnå ett slags mental nollställning 
 • Ett medvetet tillstånd av frid, som ger dem ny energi och hjälper dem att hålla sig i toppform när de behöver det
 • Och de blir allt fler. Meditation har nämligen även långt mer djupverkande effekter
 • Den rör vid en rad krafter i ditt inre som kan gagna din fysiska hälsa till den grad att du förlänger ditt liv
 • Det är precis de krafter som yogautövare och munkar har utnyttjat i årtusenden men dem har de lyckligtvis inte patent på
 • Forskare från västvärlden fick på allvar upp ögonen för meditationens fysiska effekter när Dalai Lama, ledare för de tibetanska buddhisterna, år 1992 uppmanade forskare att studera hans munkar under meditation 
 • Avancerade hjärn-skanningar dokumenterar att det sker många positiva processer i hjärnan under meditation, som är svåra att uppnå på annat sätt

Varför?

 • Primärt sett är meditation ett systematiskt sätt att slappna av och lugna ner sinnet, lindra stress och oro samt låta effekten fortplanta sig i kroppen 
 • Alltihop för att förbättra livskvaliteten 
 • De flesta av oss har faktiskt förmågan att uppnå meditationsliknade tillstånd utan att vara medvetna om det 
 • Som när vi till exempel tittar in i en brasa, ser ut över havet, medan tankarna flyter iväg. Eller lyssnar till lugn musik eller fördjupar oss i en uppslukande roman 
 • Detta är dock kontemplation och inte egentlig meditation även om detta sätt också är mycket välgörande 
 • Poängen med meditation är att du själv har förmågan att välja hur och när du vill gå in i detta tillstånd, och att nå dit under loppet av några minuter när det passar in i din dagordning

Vad händer i oss när vi Mediterar?

 • Men vad händer då i vår hjärna? 
 • Forskarna har bland annat upptäckt att några områden i hjärnan blir mer aktiva, medan andra slappnar av
 • Den främre delen av hjärnan används för att fokusera uppmärksamheten på en bestämd uppgift
 • Detta hjärnområde stimuleras av meditation speciellt i vänstra pannloben
 • Det kan bidra till att minska ångest och skapa mer positiva tankar som är en del av uppgiften i den här delen av hjärnan
 • Man kan säga att meditation ändrar hjärnan från att vara inställd på en stressad kamp eller flykt tillstånd till att bli mer avslappnad och positiv 
 • Omvänt faller aktiviteten markant i hjärnans hjässlob, som man använder för att orientera sig i tid och rum 
 • Det stämmer väl överens med att ens rumsuppfattning och avgränsningen till omgivningen sätts på sparlåga, så att man får en känsla av att glida in i universum
 • Det bekräftar hjärn-skanningarna av de mediterande munkarna

Påverkar det oss fysiskt?

 • Meditation framkallar ett unikt fysiologiskt tillstånd, där man upprätthåller en hög sinnesnärvaro och funktion i vissa delar av hjärnan, samtidigt som den framkallar en djup vila och avspänning.  Så det handlar alltså inte bara om vanlig vila 
 • Samtidigt sänks ämnesomsättningen, andningens tempo och syreförbrukningen ganska mycket 
 • Hos mycket rutinerade mediterande personer har man mätt en minskning i ämnesomsättningen på inte mindre än 40 procent.  Andningen kan helt upphöra under kortare perioder 
 • Aktiviteten i det så kallade sympatiska nervsystemet minskar också 
 • Det ger mer lugn i hela kroppen 
 • Dessutom faller mängden stresshormoner från hypofys och binjurar akut under meditation, och det sker förändringar i många andra av kroppens hormonsystem.  Experterna är dock inte helt klara över vilken betydelse det har rent konkret 
 • Eftersom meditation har den effekten på vårt psyke, har det även ett positivt inflytande på vår motståndskraft mot sjukdomar 
 • Det finns nämligen ett nära samband mellan hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret.  Därför är man mer sårbar för bland annat infektioner när man är stressad 
 • Omvänt kan avspänningsterapi stärka immunförsvaret, så att man bland annat blir mer motståndskraftig mot förkylning 
 • Det gäller inte minst en effektiv antistressmetod som meditation

Påverkar det immunförsvaret också?

 • Meditation ger verkligen utdelning när det gäller immunsystemets förmåga att bilda de antikroppar som angriper bakterier och virus
 • I en undersökning vaccinerades en grupp personer mot influensa
 • De försöksdeltagare som mediterade visade sig vara bättre skyddade mot sjukdomen eftersom deras immunsystem producerade fler antikroppar mot influensavirus
 • Ju bättre de var på att meditera, desto fler antikroppar producerade de
 • Samtidigt mådde de bättre och var mindre stressade
 • Även andra vetenskapliga undersökningar bekräftar att meditation stärker immunförsvaret

Vad vet läkare om Meditation?

 • Allt fler läkare börjar rekommendera meditation för att förebygga, lindra eller behandla exempelvis hjärtsjukdomar, cancer, aids, nedsatt fertilitet och psykiska åkommor som depression och hyperaktivitet 
 • I vissa fall rekommenderas meditation och besläktade avspänningstekniker som tai-chi, Qigong och yoga när andra behandlingar inte har effekt.  Meditationen kan även användas som komplement till annan behandling 
 • Läkare kan mycket väl rekommendera meditation till patienter med förhöjt blodtryck.  En undersökning från Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles visar hur meditation kan göra en skillnad ganska fort I försöket deltog en grupp hjärtpatienter, som för första gången provade att meditera.  Efter 16 veckor med meditation hade deras blodtryck fallit betydligt och blodprovet avslöjade att deras insulinomsättning hade blivit hälsosammare jämfört med en grupp som inte mediterade 
 • Både förhöjt blodtryck och dålig insulinfunktion kan leda till åderförkalkning och blodpropp.  Mycket tyder på att meditation kan fungera som en broms som stoppar den farliga utvecklingen 
 • Den amerikanska läkarföreningens facktidskrift Stroke beskrev nyligen hur risken för åderförkalkning i halsartären (och därmed även för blodpropp i hjärnan), minskar hos människor som mediterar 
 • Vid att ultraljudsskanningar i halsartären kunde forskarna demonstrera, hur omkring sex månaders meditation två gånger 20 minuter dagligen, förebyggde åderförkalkning i blodkärlets vägg 
 • Effekten av meditation motsvarar faktisk 11 procent lägre risk för en blodpropp i hjärtat och 8-10 procent lägre risk för en hjärnblödning eller en blodpropp i hjärnan 
 • Meditation används även för att minska kronisk smärta.  När man är sjuk eller har ont blir man rädd och orolig.  Det förvärrar smärtorna och du hamnar i en ond cirkel.  Genom att slappna av bryter meditation den här spiralen

Kan psykologer använda sig av Meditation?

 • Även psykologer använder meditation i extrema fall för att dämpa mycket aggressiva människor som till exempel fångarna i det brittiska Lancaster-fängelset
 • Meditation fick fångarna att känna sig mindre depressiva, fientliga, hopplösa och hjälplösa
 • De rökte till och med mindre
 • Och i ett amerikanskt fängelse återföll bara 56 procent av de mediterande fångarna igen inom två år efter att strafftiden gått ut jämfört med 75 procent av de icke-mediterande

Så det finns massor av positiva anledningar att börja meditera. När du har lagt ner lite tid på att lära dig tekniken har du fått ett genialt verktyg för både kropp och själ.

 Källa: iForm  

Kurs i Meditation: 495 - 995 kr
 Du betalar när du bokar in dig. 

Jag har två olika Meditationskurser som är inspelade videokurser.  Båda är mycket informativa med både fakta, kunskap och med olika meditationer.

Grunderna i Meditation är en enkel introduktion till Meditation som är en mycket bra start för dig som aldrig mediterat tidigare.  

Lär dig Meditera är baserad på min bok med samma namn.  Här får du höra mig läsa upp boken, samt ta dig igenom alla de olika meditationerna, steg-för-steg.  Denna bok är också för dig som är ny till att meditera, men vill ha lite mer än en enkel introduktion.  Meditationsboken ingår i denna kurs och du får den skickad hem till dig när du registrerar dig.