Vill ni boka in mig för en Privatseans i mina lokaler i Västerås, alt. online så gäller följande:

  • Ni behöver vara mellan 8 -10 personer och kostar 300 kr/pers. Är ni färre än 8 så är det också ok, men ni betalar i alla fall för 8 personer
  • Här försöker jag hålla detta antal då mitt mål är att försöka ge alla ett meddelande. Det kan jag dock inte garantera, men försöker att skapa de bästa förutsättningarna för det
  • Seansen hålls i mina lokaler i Västerås. Ni kan dock inte få tillgång till lokalen långt innan seansen, då den behöver iordningställas för ändamålet och att jag behöver tiden för att förbereda mig.  Ni släpps in i lokalen ca 10 min innan vi börjar
  • Vill ni att seansen ska hållas online via Zoom, så går det också att ordna
  • Är ni intresserade att boka in mig för detta så hör ni bara av er, så kikar vi i almanackan för ett datum som passar både er och mig. Ni betalar 3 dagar innan via Swish.

Privatseans: 300 kr/pers

Jag håller både fysiska seanser och online seanser.  Säg till vilken du är intresserad av vid bokning.

Du bokar in denna privata seans genom att kontakta mig via epost alt. att du ringer mig.  Vi tittar gemensamt på dag och tid som passar.  Det är inte något som redan ligger uppe i kalendern för bokning.

E-post: info@lindblomacademy.se
Tel.nr: 0720 -37 48 09